Rozbité výrobky

Rozbitá keramika během procesu/ Reklamace

I mistr tesař se někdy utne. Keramiku, kterou si u nás malujete bereme na exkurzi do "glazárny, sušárny, otírárny, přípravny na pálení, skládáme ji do pece, prochází přes kontrolu kvality výpalu a končí ve vitríně, připravena k vyzvednutí". Během této cesty se může ledacos přihodit, byť se to stává zřídka. Tu se ucho utrhne, tu se talíř rozbije. V tomto případě můžete zvolit tyto varianty vypořádání se:

1 -  uvědomit si, že střepy přinášejí štěstí a s vědomím, že lektorka byla už řádně potrestaná samotnou situací, nechat věci plynout,  lektorka Vám pošle poděkování emailem nebo poštou

2 - nechat si vypsat poukaz na 70% ceny "all inclusive", která zahrnuje veškerou hmotnou újmu, 30% ceny dělá péče lektorek a udržování prostředí, ve kterém tvoříte

V Maluj jste v keramické dílně. Vaše keramika bude po vypálení vypadat vždy jinak, než jste si původně mohli představovat.

Během výpalu dochází k záměrné a očekávané reakci, kdy se glazury mění na sklo. Během této reakce může keramika zmatnět, zhrubnout, změnit odstín na části nebo celkově, může být ozdobena šamotem z pece (zapečený kamínek) nebo může být glazura bublinková. S tím nemůžeme nic udělat. To je magie víceméně přírodních materiálů, kterými glazury a keramika jsou.

  

VÝŠE ZMÍNĚNÉ DEFEKTY NEJSOU PŘEDMĚTEM REKLAMACE, KTERÁ LZE UPLATNIT „NA STŘEPY“ ROZBITÉ VÝROBKY.